Lexia » Specials » Nederlandse taal

Woord en begrip in de Nederlandse taal

Woord en begrip in de Nederlandse taal In de communicatie tussen mensen speelt taal een heel belangrijke rol. Het leren praten is voor kinderen het begin van hun ontwikkeling op taalgebied. Later volgen in Nederland het leren lezen en schrijven en wordt hun woordenschat steeds groter, totdat ze - als dit proces optimaal verloopt - een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebben als volwassenen.

Taal

Het leren van onze taal: spreken, lezen en schrijven is iets waar ieder kind in Nederland mee te maken krijgt. Over het algemeen lukt het de meesten zich onze taal zonder al te veel problemen eigen te maken. Er zullen natuurlijk onderlinge verschillen zijn: niet iedereen heeft evenveel gevoel of interesse voor taal, net als de een beter is in wiskunde dan de ander.


Laaggeletterd

Er is wel een groep mensen die het lezen en schrijven niet, of niet voldoende heeft geleerd. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Deze mensen worden laaggeletterd genoemd, en zij kunnen niet volledig in de samenleving functioneren zolang zij niet (beter) leren lezen en schrijven. Dan wordt heel duidelijk hoezeer we afhankelijk zijn van communicatie via het geschreven woord.


Vakjargon

Op diverse gebieden in de maatschappij krijgen we te maken met begrippen die gebruikt worden door mensen uit een bepaalde beroepsgroep. Het gaat hier om het jargon van mensen die zich hebben gespecialiseerd in hun vakgebied. Voorbeelden daarvan zijn de medische sector en de financiële wereld. De betekenis van begrippen die in deze beroepsgroepen worden gebruikt is niet automatisch duidelijk voor iedereen die niet in dezelfde kringen vertoeft.


Latijn in de Nederlandse taal

Het Nederlands is doorspekt met termen en begrippen die uit andere talen zijn overgenomen en de tand des tijds hebben doorstaan. Tegenwoordig worden veel woorden uit de Engelse taal overgenomen, maar van oudsher is het Latijn de taal die toonaangevend is geweest; met name in het onderwijs, de wetenschap en de kerk kwamen Latijnse woorden en uitdrukkingen veel voor in onze taal. Een aantal daarvan wordt nog steeds gebruikt en wie ze tegenkomt wil misschien wel weten wat de betekenis ervan is.

Elk van de onderstaande artikelen heeft met een van deze gebieden te maken.
Veelgebruikte medische termen en hun betekenis

Veelgebruikte medische termen en hun betekenis

Als je bij de dokter zit kan het gebeuren dat deze woorden gebruikt waarvan je later, als je weer buiten staat, denkt: wat betekende dat nou eigenlijk? In je zenuwen ben je vergeten het te vragen, of…
Veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertaling

Veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertaling

De Latijnse taal heeft in Nederland heel lang een vooraanstaande rol gespeeld. Dit was vooral het geval in de kerk, in het onderwijs en in de wetenschappelijke wereld. Er zijn Latijnse begrippen die n…
Analfabetisme in Nederland

Analfabetisme in Nederland

De meeste mensen in ons land hebben goed leren lezen en schrijven. Er is echter een groep die dat niet kan, of daar heel veel moeite mee heeft. Zij worden analfabeet of laaggeletterd genoemd. Het volw…
Boekrecensie: De Tijdschim van José Carlos Somoza recensie

Boekrecensie: De Tijdschim van José Carlos Somoza

In "De Tijdschim" van José Carlos Somoza is het begrip "tijd" het onderwerp van deze intrigerende thriller, of om de omslag van het boek te citeren: `De toekomst is dat we in het verleden kunnen kijke…
Veelgebruikte begrippen in geldzaken: lenen en schulden

Veelgebruikte begrippen in geldzaken: lenen en schulden

Recent was het in het nieuws: Nederlanders hebben geen verstand van geld. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet eens weten hoeveel rente ze betalen voor roodstand op hun bankrekening. Het wordt zo…
De boeken van Carol Goodman: spanning, mystiek & sfeer recensie

De boeken van Carol Goodman: spanning, mystiek & sfeer

Wie van spannende boeken houdt waarin ook de sfeer niet wordt vergeten, is bij Carol Goodman aan het goede adres. Van de boeken die zij inmiddels heeft gepubliceerd zijn er tot nu toe vier in het Nede…
Tips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijven

Tips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijven

Sinterklaas is weer in het land en pakjesavond is weer in aantocht. Het maken van een surprise en het kopen van een cadeau is voor de meeste mensen nog wel te doen. Maar dan komt de voor velen grootst…
Bouquetreeks boekjes: geheim genoegen van veel vrouwen

Bouquetreeks boekjes: geheim genoegen van veel vrouwen

Miljoenen vrouwen over de hele wereld lezen ze: de boekjes uit de Bouquetreeks van Harlequin. Ook de andere series van deze uitgeverij, Intiem en Doktersroman, zijn populair. Wat is de aantrekkingskra…
Gepubliceerd door Lexia op 10-09-2010, laatst gewijzigd op 19-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.